Средњовековни град Рас

 
 
Мапа
<<Преглед целе мапе>>
 
Фото документација:
 
Назив: Средњовековни град Рас
Општина: Нови Пазар
Место: Себечево
Надлежност: Завод за заштиту споменика културе Краљево
Контакт подаци
Територијално надлежни
завод:
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Број у централном
регистру:
СК 534
Датум уписа у
централни регистар:
29/06/1983
Број у регистру
Завода за заштиту споменика културе Краљево:
155
Датум уписа у регистар
Завода за заштиту споменика културе Краљево:
13/06/1983
Решење/Одлука о
проглашењу за НКД:
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 140/47 од 22.08.1947. године; Допунско решење Републичког завода за зашти
Dopunsko resenje Ras Pazariste RZZSK br. 746_21 od 11.11.1971.pdf Rešenje o zaštiti Srednjovekovnog grada Rasa, ZZNPSK NRS br. 140_47 od 22.8.1947.pdf
Категорија: Непокретно културно добро
Број и датум службеног гласила одлуке о категоризацији: "Службени гласник Социјалистичке Републике Србије" број 14/79
Odluka o kategorizaciji Sluzbeni glasnik SRS broj 14 od 7. aprila 1979, Ostaci srednjovekovnog grada Ras1.pdf
Налази се на листи светске културне и природне баштине УНЕСКО: Stari Ras and Sopocani
Врста: Споменик културе
Период настанка / датовање Средњи век
Опис непокретног културног добра:

Средњовековни град Рас налази се 11 км западно од Новог Пазара, крај ушћа Себечевске реке у Рашку на брду званом Градина. Бедеми утврђења имају неправилну издужену основу, дужине 180 м и ширине 20-60 м . Зидани су од ломљеног камена и кречног малтера, дебљине од 1,60 до 2,10 м и висине до 7 м (на приступачним деловима). Бедеми су имали шетну стазу са зупцима. Главна кула, полукружне основе, била је на југу на најприступачнијем делу утврђења. Главна градска капија је постављена у оквиру западног бедема и брањена са две куле неједнаких димензија. По налазима византијског новца град је могао настати у време владавине Јована II Комнина (1118-1143). У првој половини XII века постао је главно упориште српске државе и од тада настаје потреба за изградњом нових објеката као и за ојачањем утврђења. Зазидана је западна капија и отворена нова поред главне куле. Све куле су ојачане. У северном делу града изграђене су две нове простране грађевине, највероватније као резиденционални блок. Уз ове просторије била је дозидана полукружна кула. У овом делу града дозидана је још једна грађевина квадратне основе (5,60х5,80 м ) са укопаним подрумским простором. Остали објекати су грађени од дрвета, најчешће правоугаоних основа. После систематских археолошких ископавања извршена је конзервација целог утврђења.

Application: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture [Reload]
Framework: CFWheels 1.4.5
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
Host Name: WIN-FS5PHRJ0RT2
CFML Engine: Lucee 5.2.9.31
Default Data Source: Spomenici
Database Adapter: SQLServer
URL Rewriting: partial
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Controller: Spomenici
Action: Pregled_spomenika
Parameters: spomenik_id = 90936
Execution Time: 218ms (action ~203ms, view ~78ms, setup ~15ms)
Help Links: Documentation, Mailing List, Issue Tracker