Петрова црква

 
 
Мапа
<<Преглед целе мапе>>
 
Фото документација:
 
Назив: Петрова црква
Општина: Нови Пазар
Место: Нови Пазар
Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Контакт подаци
Територијално надлежни
завод:
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Број у централном
регистру:
СК 182
Датум уписа у
централни регистар:
05/04/1982
Број у регистру
Завода за заштиту споменика културе Краљево:
30
Датум уписа у регистар
Завода за заштиту споменика културе Краљево:
11/02/1982
Решење/Одлука о
проглашењу за НКД:
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 2253/48 од 18.12.1948. године.
Rešenje ZZNPSK NRS broj 2253_48 оd 18.12.1948.god. Petrova crkva N.Pazar.pdf
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Број и датум службеног гласила одлуке о категоризацији: "Службени гласник Социјалистичке Републике Србије" број 14/79
Odluka o kategorizaciji Sluzbeni glasnik SRS broj 14 od 7. aprila 1979, Petrova crkva1.pdf
Налази се на листи светске културне и природне баштине УНЕСКО: Stari Ras and Sopocani
Врста: Споменик културе
Период настанка / датовање Подигнута вероватно у X веку
Опис непокретног културног добра:

Црква Св. апостола Петра и Павла припада најстаријим средњовековним сакралним споменицима на тлу Србије. Историјски извори не дају податке о времену њеног настанка, али је помињу као епископско седиште још у Х веку. За српску историју овај храм има посебан значај, јер се за њега везују кључни догађаји из живота Стефана Немање: његово крштење, сабор против богумила и предаја власти сину Стефану. Да је Петрова црква континуирано живела као хришћанска богомоља више од десет векова, доказују бројне интервенције вршене како на архитектури тако и на живописаној декорацији. Основна концепција грађевине, заснована на кружној основи са куполом, остала је до данас доминантна, али је у преправкама извођеним у непознато време допуњена новим елементима (галерија, прстенасти брод касније прекинут анексом неправилног четвртастог облика). Три слоја фрагментарно сачуваног живописа датују се према стилским карактеристикама у период IX/Х век, крај XII као и последње деценије XIII века. Постојаност поштовања овог древног култног места у претходна два столећа показује некропола са великим бројем монументалних надгробних споменика. Споменик је 1979. уписан у Листу светске баштине као део целине Стари Рас са Сопоћанима. Истраживачки и конзерваторски радови вршени су крајем 50-их и почетком 60-их година нашег столећа, а археолошка ископавања 1984-1986.

Application: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture [Reload]
Framework: CFWheels 1.4.5
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
Host Name: WIN-FS5PHRJ0RT2
CFML Engine: Lucee 5.2.9.31
Default Data Source: Spomenici
Database Adapter: SQLServer
URL Rewriting: partial
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Controller: Spomenici
Action: Pregled_spomenika
Parameters: spomenik_id = 90848
Execution Time: 297ms (action ~281ms, view ~141ms)
Help Links: Documentation, Mailing List, Issue Tracker