Локалитет Мраморје на потесима Гајеви и Урошевине у Растишту

 
 
Мапа
<<Преглед целе мапе>>
 
Фото документација:
 
Назив: Локалитет Мраморје на потесима Гајеви и Урошевине у Растишту
Општина: Бајина Башта
Место: Растиште
Надлежност: Завод за заштиту споменика културе Краљево
Контакт подаци
Територијално надлежни
завод:
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Број у централном
регистру:
АН 168
Датум уписа у
централни регистар:
25/01/2013
Решење/Одлука о
проглашењу за НКД:
Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-2770/2012 од 10.05.2012.
Број и датум службеног гласила Одлуке о утврђивању: „службени гласник Републике Србије“ број 50 од 18. 05. 2012.
Odluka o utvrđivanju Lokaliteta Mramorje u Rastištu za AN, Vlada RS 05 broj 633-2770_2012 od 10.05.2012, Sl. Glasnik RS broj 50_2012.pdf
Категорија: Непокретно културно добро
Налази се на листи светске културне и природне баштине УНЕСКО: Stećci Medieval Tombstones Graveyards
Врста: Археолошко налазиште
Период настанка / датовање Средњи век (14- 15. век)
Опис непокретног културног добра:

Археолошко налазиште Мраморје на потесима Гајеви и Урошевине налази се у селу Растишту у оквиру Националног парка Тара, 23 km западно од Бајине Баште, надморска висина 520 m. Налазиште чине два средњовековна гробља са надгробним монолитним каменим обележјима стећцима из периода 14–15. века, на међусобном растојању од 500 m. До села Растиште и археолошког налазишта долази се кањоном реке Дервенте која се улива у Перућачко језеро на Дрини. Истим путем се продужава ка туристичкој дестинацији Предов крст. Потес Урошевине налази се 300 m северно од сеоске цркве. На овом средњовековном гробљу сачувано је 38 надгробних споменика: 19 слемењака, један двојни слемењак-сандук, 12 сандука, четири плоче, аморфни споменик и један фрагментовани споменик. Споменици су оријентисани у смеру запад-исток, са скретањима ка северу и југу и постављени су у редове. Површина споменика је пажљиво клесана и приглачана. Рељефна декорација констатована је на три слемењака: кружно испупчење, приказ стреле и лука и мачеви. Потес Гајеви удаљен је око 700 m од сеоске цркве. Чини га узвишење које је пресечено сеоским путем за каменолом. Од последњег обиласка забележеног у литератури са пописаних 35 надгробних споменика: 26 сандука, два слемењака и седам плоча, данас недостају три стећка. Споменици су оријентисани у смеру запад-исток, са скретањима ка северу и југу и постављени су у редове. Два споменика на југозападном делу некрополе су дислоцирана због пробијања локалног пута. Површина споменика је пажљиво клесана и приглачана. Рељефна декорација констатована је на три споменика: два сандука без постоља имају представу полумесеца и крста са три крака који се кружно завршавају и представу полумесеца и круга унутар месечевог лука; слемењак са постољем на површини зарубљеног темена кровног дела има пластичну представу полумесеца и круга унутар лука. Око 1 km западно од гробља са стећцима на потесу Гајеви, налази се локални каменолом где су у средњем веку клесани надгробни споменици. Каменолом је активан, а у њему је сачуван један делимично обрађени недовршени стећак – слемењак са постољем.

Application: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture [Reload]
Framework: CFWheels 1.4.5
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
Host Name: WIN-FS5PHRJ0RT2
CFML Engine: Lucee 5.2.9.31
Default Data Source: Spomenici
Database Adapter: SQLServer
URL Rewriting: partial
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Controller: Spomenici
Action: Pregled_spomenika
Parameters: spomenik_id = 90544
Execution Time: 1219ms (action ~1219ms, view ~1063ms)
Help Links: Documentation, Mailing List, Issue Tracker