Мраморје

 
 
Мапа
<<Преглед целе мапе>>
 
Фото документација:
 
Назив: Мраморје
Општина: Бајина Башта
Место: Перућац
Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Контакт подаци
Територијално надлежни
завод:
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Број у централном
регистру:
АН 26
Датум уписа у
централни регистар:
27/06/1983
Број у регистру
Завода за заштиту споменика културе Краљево:
2
Датум уписа у регистар
Завода за заштиту споменика културе Краљево:
13/06/1983
Решење/Одлука о
проглашењу за НКД:
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд број 709/3 од 25.09.1968. године
Resenje RZZSK broj 709_3 оd 25.09.1968. god. Mramorja u Peruccu za AN.pdf
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Број и датум службеног гласила одлуке о категоризацији: "Службени гласник Социјалистичке Републике Србије" број 14/79
Odluka o kategorizaciji Sluzbeni glasnik SRS broj 14 od 7. aprila 1979, Nekropola stećaka - Perućac1.pdf
Налази се на листи светске културне и природне баштине УНЕСКО: Stećci Medieval Tombstones Graveyards
Врста: Археолошко налазиште
Период настанка / датовање Средњи век
Опис непокретног културног добра:

Средњовековно гробље Мраморје налази се на високој обали реке Дрине у Перућцу. На гробљу се налази 88 стећака. Надгробни споменици су постављени у правилним редовима оријентације запад–исток. По облицима се издвајају плоче, слемењаци и сандуци на постољу и без њега и аморфни споменици. Надгробна обележја су израђена од камена кречњака, а површина је добро обрађена глачањем и употребом крупнозрног чекића. Соларним симболом – кругом украшен је само један сандук, док су остали споменици неукрашени и без натписа. Територија средњег Подриња и Бајине Баште, којој припадају данашњи Перућац и Растиште, у периоду од 13. до 16. века налази се на периферији српске средњовековне Рашке државе на самој граници с Босном. У 14. веку овим крајевима владао је Никола Алтомановић, а убрзо територију заузима кнез Лазар Хребељановић. Становништво живи у мањим насељима, а комуникација међу њима контролисана је из утврђених градова, данас локалитети Солотник, Ђурићи и Рогачички вис. Духовни и религијски утицај на овој територији ширило је монаштво из манастира Рача који је подигнут почетком 14. века.

Application: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture [Reload]
Framework: CFWheels 1.4.5
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
Host Name: WIN-FS5PHRJ0RT2
CFML Engine: Lucee 5.2.9.31
Default Data Source: Spomenici
Database Adapter: SQLServer
URL Rewriting: partial
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Controller: Spomenici
Action: Pregled_spomenika
Parameters: spomenik_id = 90527
Execution Time: 859ms (action ~844ms, view ~703ms)
Help Links: Documentation, Mailing List, Issue Tracker