Црква Богородице Љевишке

 
 
Назив: Црква Богородице Љевишке
Општина: Призрен
Место: Призрен
Адреса: Ул. Краља Милутина бр. 40
Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Контакт подаци
Територијално надлежни
завод:
Покрајински завод за заштиту споменика културе Приштина-Лепосавић
Број у централном
регистру:
СК 1369
Датум уписа у
централни регистар:
30/12/1997
Решење/Одлука о
проглашењу за НКД:
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, број 352/48 од 11. марта 1948. године.
Rešenje o zaštiti Bogorodice Ljeviške, ZZNPSK NRS br. 352_48 od 11.3.1948.pdf
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Број и датум службеног гласила одлуке о категоризацији: "Службени гласник Социјалистичке Републике Србије" број 25/90
Odluka o kategorizaciji Sluzbeni glasnik SRS broj 25 od 4. juna 1990, Bogorodica Ljeviška, katedrala u Prizrenu.pdf
Налази се на листи светске културне и природне баштине УНЕСКО: Medieval Monuments in Kosovo
Врста: Споменик културе
Период настанка / датовање Средњи век
Опис непокретног културног добра:

Призренску катедралу посвећену Богородици краљ Милутин је сазидао 1306/7, на остацима цркве из 13. века, која је пак лежала на темељима базилике средњовизантијског периода (9-11. век), подигнуте на темељима ранохришћанског светилишта. Протомајстор Никола, који је највероватније дошао из Епира, остварио је архитектонски веома успелу грађевину чије језгро чини петокуполна црква уписаног крста, опасана бочним опходним бродом и припратом са отвореним тремом, (данас зазиданих пролаза), са кулом на западној страни. Турци су је претворили у џамију, и да би је прилагодили својим потребама обили су фреске длетом и прекречили их. Веома оштећен живопис поседује изузетне вредности и спада међу најуспелије фреско-целине из доба владавине византијске династије Палеолога. Дело је протомајстора Астрапе из Солуна са сарадницима, из око 1310-13. који је, судећи по скромним остацима живописа, начинио изузетно оригиналан избор композиција, појединачних фигура, њихових иконографских решења како у детаљу, тако и у целини. Посебно су значајни портрети ктитора и поворка Немањића, предака краљ Милутина, који су натприродне величине.

Application: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture [Reload]
Framework: CFWheels 1.4.5
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
Host Name: WIN-FS5PHRJ0RT2
CFML Engine: Lucee 5.2.9.31
Default Data Source: Spomenici
Database Adapter: SQLServer
URL Rewriting: partial
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Controller: Spomenici
Action: Pregled_spomenika
Parameters: spomenik_id = 90021
Execution Time: 204ms (action ~204ms, view ~63ms)
Help Links: Documentation, Mailing List, Issue Tracker