Гамзиград (Ромулијана)

 
 
Назив: Гамзиград (Ромулијана)
Општина: Зајечар
Место: Гамзиградска Бања
Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Контакт подаци
Територијално надлежни
завод:
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Број у централном
регистру:
АН 40
Датум уписа у
централни регистар:
20/12/1983
Број у регистру
Завода за заштиту споменика културе Ниш:
АН 1
Датум уписа у регистар
Завода за заштиту споменика културе Ниш:
22/03/1983
Решење/Одлука о
проглашењу за НКД:
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 407/48 од 19.03.1948. године; Одлука СО Зајечар број 63-1 од 28.06
Dopuna Resenja iz 1948 Gamzigrad.pdf Odluka o proglasenju Gamzigrada Romulijane 6 jun 1990.pdf Resenje Zavoda za zastitu i naucno proucavanje spomenika kulture NRS za Gamzigrad kod Zajecara broj 407-48 od 19.03.1948.god..pdf Rešenje ZZNPSK NRS broj 407_48 оd 19.03.1948. god. Gamzigrad.pdf
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Број и датум службеног гласила одлуке о категоризацији: "Службени гласник Социјалистичке Републике Србије" број 14/79
Odluka o kategorizaciji Službeni glasnik SRS broj 14 od 7. aprila 1979, Gamzigrad1.pdf
Налази се на листи светске културне и природне баштине УНЕСКО: Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius
Врста: Археолошко налазиште
Период настанка / датовање ИИИ-XИ века
Опис непокретног културног добра:

Felix Romuliana, палата подигнута по замисли императора Гаја Валерија Галерија Максимијана, припада посебној категорији споменика римске дворске архитектуре која је везана искључиво за раздобље тетрархије. Археолошким радовима откривени су остаци старијег и млађег утврђења. Обе фортификације подигнуте су у временском интервалу од десетак година. Простор унутар бедема је, једином комуникацијом која је спајала источну и западну капију, подељен на два дела различите намене. Северну половину обухвата комплекс царске палате са малим храмом и монументалним жртвеником, док се на јужној половини налазе објекти за јавну употребу (велики храм са две крипте правоугаоне основе и терме) и објекти за опслуживање палате (хореум и једнобродна грађевина са портиком). Од прве деценије IV до средине VI века у неколико махова мењају се назив, изглед и основна функција. Већ у другој половини IV века Ромулијана је запуштена палата, а после провале Гота и Хуна постаје мало византијско насеље које се под називом Ромулиана помиње у списку места обновљених у време Јустинијанове владавине. Гамзиградски дворац је последњи пут оживео као утврђено словенско насеље XI века. Систематска археолошка истраживања трају од 1953, а на откривеним објектима континуирано се врше конзерваторски радови.

Application: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture [Reload]
Framework: CFWheels 1.4.5
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
Host Name: WIN-FS5PHRJ0RT2
CFML Engine: Lucee 5.2.9.31
Default Data Source: Spomenici
Database Adapter: SQLServer
URL Rewriting: partial
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Controller: Spomenici
Action: Pregled_spomenika
Parameters: spomenik_id = 85791
Execution Time: 1953ms (action ~1937ms, view ~1796ms, requeststart ~16ms)
Help Links: Documentation, Mailing List, Issue Tracker